GENEL BİLGİ

Flotasyon Selülü Hacim Hesabı

Flotasyon selüllerinin hacim hesabı, laboratuvar testlerinde belirlenen köpük sıyırma süresi (T), pülp katı yüzdesi (P) ve cevherin özgül ağırlığına (ρ) ve tesis kapasitesine (K) göre aşağıdaki formülle hesaplanır.

H: Kaba flotasyon için toplam seül hacmi, m3 

K: Kapasite, kuru cevher ton/saat

T: Aşağıdaki Çizelge'de verilen zaman ölçek çarpanı ile laboratuvar flotasyon süresi (dakika) çarpılarak bulunur.

E: Hava hacmi faktörü, 1.18. 

*Genelde selül hacminin %15'i hava kabul edilir.

X: Cevherin özgül ağırlığı ve pülp katı %'sine göre aşağıdaki gibi hesaplanır.

F: Selül üreticisinin belirleyeceği, genelde 1.1 ile 1.25 arasında değişen bir faktördür.

Yukarıdaki formülle bulunan kaba flotasyon için toplam konvansiyonel (prizmatik) selül hacmi, aşağıdaki Çizelge'de belirlenen gerekli selül sayısına bölünerek beher selülün hacmi hesaplanır.

Son yıllarda üretilen büyük hacimli tank selüllerinin sayısını belirlerken, pülpün kısa devre yapma olasılığını ve ayrıca cevher giriş tenörüne bağlı olarak gerekli köpük yüzey alanı ihtiyacını dikkate almak zorunludur.

Tüfekçioğlu 1999’da Türkiye’nin tek Flotasyon Selülü üreticisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sektörde uzun yıllar sonucu elde ettiği deneyim ve AR-GE çalışmaları ile klasik tarzdaki flotasyon selüllerini geliştirirken, yeni ve Tüfekçioğlu patentli büyük hacimli tank selülleri de üretmektedir.

Broşür İndir